Föräldrar & Vuxna

Om psykisk ohälsa hos barn och unga

Därför ska du som förälder delta i denna föreläsning!

Detta är en föreläsning för att uppmärksamma de tidiga varningssignalerna, men också som stöd för dig som förälder med ett barn som kämpar. Genom att delta får du värdefulla erfarenheter från förälder till förälder.

 •  Ta del av en verklig historia:
  Du kommer att få ta del av en stark och påverkande berättelse om kampen mot depression och ångest hos ett barn, de svåra stegen på vägen och de mörka ögonblicken, men också lyckan i framstegen och att övervinna stora hinder.
 • Bli uppmärksam på varningssignaler:
  Lär dig att känna igen tecken på psykisk ohälsa, såsom nedstämdhet, social isolering, förändrat beetende och de små tecken som inte alltid är lätta att uppmärksamma.
 • Bli trygg i ditt bemötande:
  Lär dig hur du bemöter. Det är svårt att öppna sig och prata, kanske som allra mest i tonåren. Bli starkare och tryggare i din roll som förälder för att skapa en tillåtande hemmiljö.
 • Vägen till hjälp och stöd:
  Att få rätt hjälp och stöd är inte alltid självklart. Du kommer få ta del av våra erfarenheter och hur vi tagit oss framåt.
 • Tveka inte att ta professionell hjälp i tid:
  Var inte rädd för att ta hjälp och vänta inte. Och framförallt, ge inte upp, stå på dig!


Vår föreläsning är en möjlighet för dig att få större kunskap och verktyg för att hantera psykisk ohälsa hos dina barn.
Du kommer möta andra föräldrar och vi kommer i samband med föreläsningen skapa en möjlighet för erfarenhetsutbyte, råd och stöd.
Vi tror på att tillsammans genom öppenhet kan vi minska ensamheten som ofta följer med.

"Vi stod ensamma när vi behövde er som mest"

En föreläsning från föräldrar till föräldrar.

Vi är föräldrar som har kämpat och gått igenom den tuffa resan med ett barn som lider av psykisk ohälsa.
Vi vill dela med oss av våra erfarenheter för att stödja och hjälpa andra föräldrar som går igenom samma sak eller som vill lära sig mer om ämnet.

Att ha ett barn som lider av psykisk ohälsa kan vara en ensam och skrämmande resa.
Vi har stött på fördomar och bristande förståelse från samhället, men vi har också upplevt många framsteg och lärt oss mycket om våra barn och oss själva.

Vi vill uppmärksamma de tidiga varningssignalerna, förebygga och ge stöd och hjälp till andra föräldrar som går igenom liknande situationer. Vi vill skapa förståelse och ge hopp om en ljusare framtid för både barn och föräldrar.

Under vår föreläsning kommer vi att dela med oss av en stark och påverkande berättelse om kampen mot depression, självskadebeteende och ångest hos ett barn. Vi kommer att beskriva de svåra stegen på vägen och de mörka ögonblicken som vi har upplevt. Vår förhoppning är att detta ska bidra till en ökad medvetenhet om psykisk ohälsa hos barn.

Vi kommer att diskutera hur resan ser ut för föräldrar som kämpar, vilka utmaningar och erfarenheter vi har haft och vad vi önskar att vi visste innan resan började.
Vi kommer också att ge våra bästa tips och råd till föräldrar i liknande situationer men även tips för att inte hamna där.

Vi hoppas att vår föreläsning kan hjälpa andra föräldrar att känna sig mindre ensamma och få mer kunskap.
Tillsammans kan vi kämpa för att bryta ner stigmatiseringen och skapa en mer medveten och förstående samhällskultur när det gäller psykisk ohälsa hos barn.

Intresseanmälan

Fler föreläsningar för barns välmående

Företag
Här får ni vägledning i hur man möter den psykiska ohälsan på arbetsplatsen, vad det innebär för en anställd med anhöriga som har besvär och hur man med medvetenhet och öppenhet på arbetsplatsen kan göra stor skillnad. Berätta mer

Skolan
Få värdefull kunskap genom att lära dig uppmärksamma de tidiga varningssignalerna och vägledning i hur man bemöter dem. Bli starkare i din roll för att möta eleven. Berätta mer

Föreningsliv
Denna föreläsning ger dig som ledare en möjlighet att lära dig mer om psykisk ohälsa inom idrotten och hur du med små medel kan förebygga detta. Berätta mer

Hör av dig, så hör vi av oss tillbaka!