Föreningsliv

Förebygg psykisk ohälsa inom idrotten.

Därför ska du som ledare delta i denna föreläsning!

Som ledare inom idrotten har du en viktig roll i att främja hälsa och välmående bland dina idrottare.

 • Bli uppmärksam på varningssignaler:
  Lär dig att känna igen tecken på psykisk ohälsa hos dina idrottare, såsom nedstämdhet, social isolering, höga krav på prestation och viktminskning.
 • Bli trygg i ditt bemötande:
  Lär dig hur du bemöter i känsliga och svåra situationer. Bli starkare och tryggare i din roll som ledare.
 • Skapa en kultur av medvetenhet och öppenhet:
  Skapa en trygg miljö där idrottare kan prata öppet om sin mentala hälsa,  där det är lika viktigt att ta hand om sin mentala hälsa som sin fysiska hälsa.
 • Prioritera en hälsosam balans:
  Hjälp dina idrottare att skapa en sund balans mellan träning, krav på prestation och bli medvetna om hur man tillsammans underhåller sin mentala hälsa.
 • Sök professionell hjälp vid behov:
  Ta ansvar för dina idrottare genom att visa vägen till professionell hjälp och stöd om du misstänker att någon lider av psykisk ohälsa.

Vi erbjuder dig en möjlighet att lära dig mer om psykisk ohälsa och hur du kan förebygga den. Det är också ett tillfälle att möta andra ledare, diskutera ämnet och utbyta erfarenheter.

"Bakom varje idrottare finns en unik individ"

Denna föreläsning vänder sig till idrottsledare och fokuserar på att främja hälsa och välbefinnande bland idrottare. Träning, idrott och föreningsliv ger unga människor en plats för utveckling och gemenskap samtidigt som det skapar känslor av frihet och glädje, men det är också viktigt att vi inte glömmer bort att prata om den psykiska hälsan.

Du har som ledare en betydelsefull roll i barnens liv och är en förebild och inspirationskälla för dem i vardagen. Genom att förbättra din kunskap och bli mer medveten om signaler som visar att något inte står rätt till, kan du med små medel hjälpa i ett första steg. Lär dig se dessa varningssignaler som beteendeförändringar, minskat intresse för träning eller tävlingar, social isolering, irritabilitet eller nedstämdhet. Det är också viktigt att betona att det är helt normalt att känna sig nere eller ha dåliga dagar och att det är viktigt att skapa en öppen kultur där det är ok att prata om det och söka hjälp när det behövs.

Föreläsningen lägger särskild vikt vid att skapa en kultur av medvetenhet och öppenhet kring mentala hälsoproblem och att ta bort stigmat kring det. En hälsosam balans mellan träning och prestation är betydelsefull, samtidigt som det är lika viktigt att ta hand om den mentala hälsan.

Genom att delta i föreläsningen får ledare möjlighet att lära sig mer om psykisk ohälsa och hur man kan förebygga den. Du får också möjlighet att möta andra ledare, diskutera ämnet och utbyta erfarenheter. Tillsammans kan vi skapa en kultur som främjar hälsa och välbefinnande.

 

Intresseanmälan

Fler föreläsningar för barns välmående

Företag
Här får ni vägledning i hur man möter den psykiska ohälsan på arbetsplatsen, vad det innebär för en anställd med anhöriga som har besvär och hur man med medvetenhet och öppenhet på arbetsplatsen kan göra stor skillnad. Berätta mer

Föräldrar och vuxna
En föreläsning från föräldrar till föräldrar för att uppmärksamma de tidiga varningssignalerna, men också som stöd och hjälp till dig som går igenom liknande situation med ditt barn. Berätta mer

Skolan
Få värdefull kunskap genom att lära dig uppmärksamma de tidiga varningssignalerna och vägledning i hur man bemöter dem. Bli starkare i din roll för att möta eleven. Berätta mer

Hör av dig, så hör vi av oss tillbaka!