Företag

Vad innbebär psykisk ohälsa som vardag hos kollegor och hur påverkar det arbetet?

Därför ska du som medarbetare delta i denna föreläsning!

Oavsett om du är nära kollega, chef eller medarbetare på avstånd, kan vi alla hjälpas åt att bli bättre på att förstå och stötta varann. Sjukskrivningarna pga psykisk ohälsa, själv eller inom familjen, är nästan 50% av alla sjukskrivningar. Detta kan vi tillsammans förändra.

Du kommer få lära dig mer om:

 • Att bli uppmärksam på varningssignaler:
  Lär dig att känna igen tecken på psykisk ohälsa.
 • Bli trygg i ditt bemötande:
  Lär dig hur du bemöter i känsliga och svåra situationer. Bli starkare och tryggare i dina möten, som kollega, förälder och medmänniska.
 • Skapa en kultur av medvetenhet och öppenhet:
  Skapa en trygg arbetsmiljö där man kan prata öppet om sin mentala hälsa.
 • Förälder till förälder:
  Ta del av en verklig historia i vad som händer när man har ett barn som kämpar, vilka svårigheter man stöter på och hur bristen på kunskap och förståelse från omgivningen påverkar.

 

Här får ni vägledning i hur man möter den psykiska ohälsan på arbetsplatsen, vad det innebär för en anställd med anhöriga som kämpar och hur man med medvetenhet och öppenhet på arbetsplatsen kan göra stor skillnad. Vi erbjuder dig en möjlighet att lära dig mer om psykisk ohälsa och hur du kan förebygga den

" När livet tog en svår vändning stod jag själv och hamnade utanför allt "

Hur kan vi som medarbetare möta psykisk ohälsa på arbetsplatsen?  

En arbetsplats som värnar om den psykisk hälsa har en positiv inverkan på anställdas välbefinnande, motivation och prestationer. Men den psykiska hälsan innefattar flera gener som stress, arbetsbörda, gemenskap mm. Här fokuserar vi på de anställda och hur viktigt det är att de faktiskt mår väl i grunden och att det inte bara är de yttre faktorerna på arbetsplatsen som påverkar.

I denna föreläsning tar vi upp fördelarna med att investera i psykisk hälsa på arbetsplatsen där orsaken är annan än arbetsplatsrelaterad och vilken roll ledare och medarbetare har i detta sammanhang.

Du kommer också att få ta del av en verklig historia hur det är att ha ett barn som drabbas av psykisk ohälsa, vad som sker i familjen och hur det påverkar arbetslivet. Vi ger dig som vuxen en möjlighet att lära dig känna igen tecken och varningssignaler hos dina barn men också hos dina medmänniskor och få en ökad förståelse och medvetenhet i hur du ska bemöta andra som har det tufft. Genom en stöttande och inkluderande arbetsmiljö kan sjukskrivningarna minska, skapar en friskare arbetsmiljö och fler mår bättre.

Intresseanmälan

Fler föreläsningar för barns välmående

Föräldrar och vuxna
En föreläsning från föräldrar till föräldrar för att uppmärksamma de tidiga varningssignalerna, men också som stöd och hjälp till dig som går igenom liknande situation med ditt barn. Berätta mer

Skolan
Få värdefull kunskap genom att lära dig uppmärksamma de tidiga varningssignalerna och vägledning i hur man bemöter dem. Bli starkare i din roll för att möta eleven. Berätta mer

Föreningsliv
Denna föreläsning ger dig som ledare en möjlighet att lära dig mer om psykisk ohälsa inom idrotten och hur du med små medel kan förebygga detta. Berätta mer

Hör av dig, så hör vi av oss tillbaka!