Mindact4change

För våra barns välmående

Föreläsningar inom psykiskt ohälsa

Mindact4change erbjuder kunskap med syfte att främja förändring.
Detta projekt är ett hjärteprojekt för oss och fokuserar på den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga. 

Genom våra föreläsningar erbjuder vi en ökad medvetenhet och vill bidra till ett förändrat tankesätt för att lättare uppmärksamma ungdomar som mår dåligt och hjälpa dem få stöd och hjälp när de behöver det.

Alla små krafter gör stor skillnad och vi vill hjälpa varje individ att bli tryggare i sin roll och sina möten.
Vi vill också ge föräldrar och drabbade vägledning på ett sätt som vi saknar idag.

Vårt mål är en samlad kraft för välmående ungdomar.

Genom att boka en föreläsning med oss får du värdefulla verktyg och kunskap för att främja välmåendet och skapa en tryggare och mer öppen kultur kring psykisk ohälsa.

Sammanfattning

Psykisk ohälsa är ett otroligt viktigt ämne som påverkar många människor i samhället.

Det är inte alltid lätt att prata om och många är osäkra i sitt bemötande. 

Vi vill hjälpa dig att bättre förstå vad som kan ske och vad som händer när människor mår dåligt.

Hur kan vi hjälpas åt att se, stötta och finnas för varandra.

Vi tror starkt på att öppenhet och medvetenhet är nyckeln för att minska stigmat kring psykisk ohälsa för att hjälpa människor att få rätt stöd och hjälp när de behöver det. 

Vi hoppas att våra föreläsningar kan bidra till detta mål och att vi kan göra en positiv skillnad i människors liv.

Hör av dig, så hör vi av oss tillbaka!