Skolan

Förebygg psykisk ohälsa i skolan.

Därför ska du som personal i skolan delta i denna föreläsning!

Vi erbjuder en möjlighet till utveckling för att främja det psykiska välmåendet hos eleverna.
Genom att delta i denna föreläsning får du ta del av:

 • Bli uppmärksam på varningssignaler:
  Lär dig att känna igen tecken på psykisk ohälsa och de små avvikande beteendena som inte alltid är lätta att uppmärksamma.
 • Bemötande och kommunikationstips:
  Lär dig hur du bemöter i känsliga och svåra situationer. Bli starkare och tryggare i din roll och hur mycket det lilla från dig kan göra för elevens välmående.
 • Skapa en öppen och tillåtande skolmiljö:
  Skapa en trygg miljö där eleverna kan prata öppet om sin mentala hälsa, där välmående och glädje är grunden men med en medvetenhet om hur det också kan vara.
 • Få en inblick i vad ungdomarna möter:
  Få genom ett föräldraperspektiv en inblick om svårigheterna som elever med psykisk ohälsa möter i skolan och vad bristen på hjälp, utredningar och stöd innebär.
 • Sök professionell hjälp vid behov:
  Visa vägen till professionell hjälp och stöd om du misstänker att någon lider av psykisk ohälsa.

 

Vi erbjuder dig en möjlighet att lära dig mer om psykisk ohälsa och hur du kan förebygga den. Det är också ett tillfälle att möta andra, diskutera ämnet, utbyta erfarenheter och ta arbetssätt och metoder framåt.

"Motivationen försvann när relationerna uteblev"

Hur kan du som lärare förbättra mötet med eleven?

Psykisk ohälsa är ett brett ämne och här kommer du att få kunskap om hur det är att vara förälder med barn som kämpar, svårigheterna man möter i skolan och vad bristen på hjälp, utredningar och stöd innebär.

Ni kommer också få ta del av en tuff men viktig historia i föräldraskap och kampen mot depression och ångest hos ett barn. Berättelsen delar upplevelsen av ensamhet och de utmaningar man möter när man försöker få hjälp från omgivningen och hur man önskar att samarbetet och stödet hade kunnat vara bättre.
Du kommer att få inblick hur resan började, de svåra stegen på vägen och de mörka ögonblicken, samt om den kraft och uthållighet som det krävs.
En stark och påverkande berättelse som kan bidra till en bättre förståelse och ökad medvetenhet om detta viktiga ämne.

Intresseanmälan

Fler föreläsningar för barns välmående

Företag
Här får ni vägledning i hur man möter den psykiska ohälsan på arbetsplatsen, vad det innebär för en anställd med anhöriga som har besvär och hur man med medvetenhet och öppenhet på arbetsplatsen kan göra stor skillnad. Berätta mer

Föräldrar och vuxna
En föreläsning från föräldrar till föräldrar för att uppmärksamma de tidiga varningssignalerna, men också som stöd och hjälp till dig som går igenom liknande situation med ditt barn. Berätta mer

Föreningsliv
Denna föreläsning ger dig som ledare en möjlighet att lära dig mer om psykisk ohälsa inom idrotten och hur du med små medel kan förebygga detta. Berätta mer

Hör av dig, så hör vi av oss tillbaka!